فیلم آموزش تحلیل بنیادی صورت مالی شرکت های بورسی – – آربی سیگنال

0 76

فیلم آموزش تحلیل بنیادی صورت مالی شرکت های بورسی – – آربی سیگنال

تجزیه و تحلیل بنیادی به چه صورت انجام می شود؟

اگر بخواهیم در مورد چگونگی انجام تحلیل بنیادی توضیحی داشته باشیم باید بگویم که انجام مطالعات و صرف وقت و زمان در مورد عددهای ترازنامه یک موسسه یا شرکت و بررسی چگونگی وضعیت مالی و چگونگی آن و میزان درآمد است علاوه بر این موضوعات یک تحلیل گر به کیفیت مدیریت و سهام های بازار نیز اهمیت ویژه ای می دهد و در صورت کلی می توان گفت که یک تحلیل گر هم به صورت کیفی و هم به صورت کمی تمام اصول یک شرکت را بررسی می کنند و تصمیم های خود را به شکل دو جانبه می گیرد.

تجزیه و تحلیل بنیادی به چه صورت انجام می شود؟

برای همین علت است که می گویند از اصول سرمایه گذاری تحلیل بنیادی است و از اهداف این تحلیل این است که شرکت هایی که دارای ارزش واقعی بیشتری از نرخ بازار است را شناسایی کرد  چرا که همه معتقد این قضیه هستند که در حالی که یک سهام را از یک شرکت خریداری می شود و شرایط آن تغییری نداشته و قیمت آن سهام به ارزش حقیقی خود خواهد رسید و به طبع آن بازدهی که انتظارش را از خرید سهم داشتید را در مدت زمان مشخص کسب خواهید کرد.

تجزیه و تحلیل بنیادی به چه صورت انجام می شود؟
فیلم آموزش تحلیل بنیادی صورت مالی شرکت های بورسی

اصول کمی در تحلیل بنیادی شامل ویژگی های عددی است که می توان اندازه گیری کرد و این اصول را می توان به وسیله ی صورت حساب های مالی یک شرکت آنالیز کرد و اصول کیفی نیز به صورت بررسی سایر جنبه های کسب و کار می باشد مانند داشتن اطلاعات کافی در مورد صنعت و حوزه های فعالیتی و مزایای رقابتی آن شرکت است چون بررسی این موارد در کسب موفقیت بلند مدت را در یک کسب و کار ایجاد می کند.

در ادامه تحلیل صورتهای مالی در سهام های بورس ایران را برای دانلود قرار دادیم .

در این دوره نحوه نوشتن یک ترازنامه و بر اساس آن خواندن ترازنامه های شرکتهای بورسی آموزش داده شده است

که به صورت عملی در ویدیو ها توسط مدرس مثال زده شده و محاسبه انجام میشود

منابع ترازنامه ها هم سایت کدال ( https://codal.ir) میباشد

امید است مفید واقع شودSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.