داوود ولی کیست

0 18

داود ولی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران در اجرای ماده پنج قانون شوراهای حل اختلاف به عنوان رئیس شعبه 3053 شهرک صنعتی شمس آباد انتخاب گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز امور شوراهای حل اختلاف جناب آقای داود ولی بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران در اجرای ماده پنج قانون شوراهای حل اختلاف به عنوان رئیس شعبه ۳۰۵۳ شهرک صنعتی شمس آباد تهران انتخاب گردید

امید است آقای داود ولی در راستای خدمت به این شهرک موفق و سربلند باشد

داوود ولی
داوود ولی
داوود ولی کیست
داوود ولی کیست
داوود ولی
Leave A Reply

Your email address will not be published.